SPOKORAMPS

Us ajudem fent de pont entre vosaltres i l’administració. Adaptem els vostres dissenys o us facilitem un i preparem la documentació perquè pugueu presentar-la a l’Ajuntament.

A Spoko Ramps dominem diverses tècniques constructives, podem fer les vostres idees i dissenys en formigó o amb el nostre sistema modular. En el cas dels indoors el més habitual és utilitzar la fusta, però també és possible la seva construcció en formigó.

Ens encanta publicar vídeos i fotos vostres patinant en els parcs que hem fet. Si tens fotos o vídeos i vols que els publiquem, ens agradarà molt rebre’ls.

QUATRE PASSOS IMPORTANTS PER ACONSEGUIR EL TEU SKATEPARK

1.Crear el vostre club o associació de forma legal

Organització del teu grup d’amics i patinadors. És important poder
negociar davant de l’administració com a club o associació. Els ajuntaments prefereixen tenir com a interlocutor a un grup organitzat
abans que a un particular.

Al teu ajuntament trobaràs la informació de com crear la teva associació o club, a més és un pas molt interessant perquè coneixeràs el teu ajuntament per dins i possiblement coneixeràs als responsables de les activitats esportives de la teva població.

2.Crear la vostra proposta

Parleu entre vosaltres per decidir quin tipus de parc us agradaria tenir.
El millor és fer un croquis o un dibuix. En aquest apartat us podem ajudar, manar-nos el dibuix i nosaltres us prepararem la documentació per presentar al vostre ajuntament.

Aquesta informació ha d’incloure plànols, dibuixos, fotografies, memòries, informació tècnica, etc. També inclourem una proposició valorada (pressupost) de la proposta.

3.Presentar la proposta a l’Ajuntament

En aquest pas, és important localitzar el millor interlocutor a l’Ajuntament, ja sigui el punt d’informació juvenil, la regidoria de joventut, d’esports o un altre per poder lliurar la documentació de la proposta.

El millor, si és possible, és que concreteu una entrevista amb el/els responsables. Així els podreu conèixer millor, ells també us coneixeran, podreu establir un diàleg i l’intercanvi d’idees serà més fàcil.

4.Fer el seguiment

Fer el seguiment del projecte, preguntar en quina situació es troba, fer trucades, enviar e-mails, etc. Els ajuntaments i l’administració pública en general són molt lents en la presa de decisions, han de seguir una sèrie de tràmits i tots ells tenen terminis de temps establert. Aconseguir un skatepark pot ser un procés que duri força temps i és molt important que no deixeu d’insistir. Insistir, insistir, insistir …

CONTACTA AMB SPOKORAMPS, NOSALTRES T’AJUDAREM

Només necessitem el teu nom, un telèfon i un e-mail, el nom de la teva població, el del teu club i associació si existeix, i la idea, un croquis o un dibuix del parc que volgueu. Us contestarem enviant la documentació necessària per presentar al vostre ajuntament.

FAQ’S

Preguntes freqüents
Quins són els avantatges dels skateparks Spoko Ramps?

Som constructors, no distribuïdors, per la qual cosa podem adaptar els nostres productes a les necessitats dels diferents usuaris, creant instal·lacions a mida.

  • Ens ajustem als pressupostos disponibles, podent dividir els projectes en fases completament utilitzables, per a posteriorment, ampliar les instal·lacions a mesura que es disposi de recursos, o augmenti el nivell i la quantitat d’usuaris.
  • Comptem amb experiència en skateparks, bikeparks i rolleparks i podem establir una comunicació directa amb els possibles usuaris per tenir en compte les necessitats de cada col·lectiu.
  • Si l’ús d’un parc supera les expectatives, es pot ampliar en funció del pressupost disponible.
Quins avantatges tenen els parcs dissenyats per Spoko Ramps?

En Spoko Ramps treballem tenint en compte les necessitats dels usuaris i del client (fluxos de circulació, el pressupost disponible, les limitacions de la zona, etc.) i optimitzem els dissenys per a la màxima ocupació sense comprometre la seguretat.

Encara que preferim involucrar als usuaris locals en el disseny de la instal·lació que després gaudiran, de vegades això no és possible. En aquests cas, Spoko Ramps pot cobrir aquesta part dels projectes.

Que és millor, un parc modular o un parc de ciment?

Depèn de diversos factors, entre ells també el gust dels usuaris, però per norma general es pot dir que els parcs modulars són perfectes per a skateparks de dimensió reduïda, parcs d’iniciació en molts casos i també per espais en què estigui previst un trasllat del parc. Per contra, els skatepark de formigó són perfectes per a parcs de major dimensió i per instal·lar en llocs en els que hagin de romandre durant temps.

Sóc un patinador i vull que instal·lin un skatepark a la meva població, què he de fer?

Sóc un patinador i vull que instal·lin un skatepark a la meva població, que he de fer?
Descarrega el document quatre passos per aconseguir un skatepark i procurarem ajudar-te.
Descargar en Cuatro Pasos

 

Què és el Skatelite Pro ©?

El Skatelite Pro © són taulers de fibra natural barrejada amb resines sintètiques dissenyats i fabricats especialment per utilitzar-se en mòduls per skatepark. És un material de fabricació americana que s’exporta a tot el món per a la fabricació de skateparks.

En un parc de formigó, ¿feu el disseny? ¿I l’execució?

Som una empresa que treballa amb molta flexibilitat i podem treballar de diferents formes; podem encarregar-nos de tot, des del disseny del skatepark, la realització del projecte fins a l’execució de l’obra.
També podem executar el projecte realitzat per un arquitecte. I també podem realitzar el projecte i l’execució d’un skatepark sorgit a partir de la idea o d’un esbós realitzat per usuaris locals.

I pel que fa a l’execució, podem assumir-la completament amb personal propi o bé col·laborar amb indústries locals, o amb personal aportat per un ajuntament, etc …

Les possibilitats són moltes i variades i la nostra capacitat d’adaptació també ho és

Què és el gunitat de formigó?

La tècnica del gunitat és un sistema constructiu consistent a projectar amb un “canó”, o mànega a alta pressió, formigó, fent possible la construcció sobre qualsevol tipus de superfície, inclusivament la terra, amb l’objectiu d’aconseguir un mur continu, amb major resistència i menor espessor, per a suportar i contenir la pressió exercida pel terreny, amb qualsevol tipus de pendent, oferint una impermeabilització òptima gràcies a la baixa porositat (cita de Wikipedia).

A Spoko Ramps fem servir aquesta tècnica per construir les parts corbes i les rampes als parcs de formigó.

Què he de fer per aconseguir un skatepark a la meva localitat?

El teu skatepark en 4 passos pincha aquí

Només fabriqueu les rampes del vostre catàleg?

Doncs clar que no 🙂

Spoko Ramps disposa d’un ampli catàleg de rampes i obstacles, en diverses mides, que ampliem cada temporada. Si no trobes el que t’agrada, com a fabricants podem construir qualsevol tipus de rampa o element segons els dissenys que ens facilitis, tenint en compte la normativa europea.

Feu servir coping de piscina?

Sí, tant en bowls com en altres transicions corbes podem instal·lar tant el coping de tub d’acer com el coping de pedra artificial, el que recorda a les vores de les piscines. O una combinació de tots dos, que és l’opció que més ens agrada.

Els skateparks només es fan servir per practicar skateboarding?

No. Skatepark és un nom genèric que reben les instal·lacions on poden practicar-se esports de lliscament que fan servir monopatins (skatebarding), patins en línia, scooters i bicicletes BMX

Quant trigueu a construir un parc?

Això depèn de la grandària del parc. Els més petits del sistema modular podem fabricar-los, transportar-los i instal·lar-los en tres setmanes, fins i tot menys. Un projecte de formigó de gran envergadura pot demorar-se un parell o tres de mesos.

Glossari
BANK

És una RAMPA amb un plànol inclinat que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar trucs sobre ella.

BIKER

RIDER o usuari que utilitza una bicicleta BMX per realitzar TRUCS.

BMX

Modalitat esportiva que es practica amb bicicletes de disseny especial que els permet córrer en pista de terra o bé realitzar trucs o acrobàcies amb elles en funció de la categoria. Hi ha dues categories de BMX: race (carrera), i freestyle (estil lliure); dins del freestyle podem trobar:

Park Riding: Consisteix a realitzar TRUCS utilitzant un conjunt de rampes i altres obstacles.
Vertical (o Vert): És necessari comptar amb un HALFPIPE ( rampa en forma d’O o mig tub amb una secció completament vertical en la TRANSICIÓ). Permet al RIDER saltar verticalment en realitzar els seus trucs i tornar a caure en la mateixa rampa.
Street Riding: es busquen obstacles “naturals” al carrer (street), és a dir, part del terreny urbà.
Flatland: El flatland (traduït ve a ser “terreny pla” o “plànol”) és la modalitat en la qual els TRUCS són executats en un paviment.

BOWL

Rampa que té forma de piscina arrodonida amb una TRANSICIÓ més radical. Pot construir-se en formigó, skatelite PRO® o fusta, depenent de si és exterior o interior, del pressupost o de les preferències dels usuaris.

BOX

Abreviatura de GRINDBOX, és un calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en SKATEPARK com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

XAPA DE TRANSICIÓ

Element metàl·lic que permet suavitzar l’entrada d’una rampa alhora que la protegeix del desgast per l’ús.

COPING

Tub d’acer que es col·loca al llarg de la vora superior d’una rampa. A més de protegir la vora de la rampa, permet grindar i realitzar TRUCS als RIDERS.

CURVING

Part corba situada a un costat de la MINI RAMPA, com a extensió del coping, que s’afegeix per al tancament de la mateixa, proporcionant noves línies d’ús.

EUROGAP

Mòdul per a skateparks composat d’un pla inclinat i una plataforma, separats per un espai o buit d’amplada variable. També anomenat London gap.

FLOW

Fluïdesa, s’aplica a l’estil dels RIDERS mentre realitzen TRUCS .

FUNBOX

Element compost d’una plataforma amb dos plans inclinats, o rampes corbes que serveixen com rampes de pujada i baixada a la plataforma. En aquesta peça se sol afegir un o més boxs, baranes, EUROGAP, etc. per donar-li major joc.

GRINDAR

Lliscar sobre una superfície recolzant-se en els eixos del monopatí.

GRINDBOX

Calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en skateparks com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

HALFPIPE

Rampa amb forma d ‘ “U”, és la més desafiant de totes les rampes. Compta amb una part vertical i està dissenyada amb una TRANSICIÓ amplia que permet dur a terme TRUCS d’alt nivell.

HIP

Part d’una rampa formada per dos QUARTERS o dos RAMPES que s’uneixen lateralment en angle variable, generalment entre 30º i 90º.

HUBBA

BOX o calaix inclinat que sol usar-se combinat amb altres RAMPES.

MANUAL

TRUC de SKATEBOARDING consistent en rodar utilitzant únicament les rodes del darrere del monopatí.

MINI RAMPA

Rampa amb forma d’ “U”.
Amb “Mini” s’indica que és de menor mida que un MIGTUB i que la TRANSICIÓ no arriba a ser vertical.

OLLIE

TRUC bàsic en skateboarding amb l’objectiu de saltar per superar obstacles amb la taula enganxada als peus. La seva tècnica consisteix a empènyer la part posterior (tail) del monopatí cap avall amb el peu del darrere mentre llisca el peu davanter al llarg del monopatí i després saltar. Aquest truc requereix molta pràctica per a adquirir la tècnica, però un cop après, obre la porta per a la major part de trucs de skate.

PIRÀMIDE

RAMPA formada per una plataforma quadrada o rectangular amb plans inclinats situats en els costats que s’ajunten lateralment.

PLANTER

Plataforma plana de poca alçada per realitzar TRUCS.

QUARTER

Rampa corba en forma de quart de circumferència amb una TRANSICIÓ suau, quarter pipe en anglès.

RAMPA

– Forma genèrica amb la qual es denomina qualsevol element que conforma un parc.
– Element en forma de “U”.
– Pla inclinat o BANK que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per a rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar un TRUC.

RIDER

SKATER, ROLLER i / o BIKER que realitzen TRUCS en SKATERPARKS o al carrer.

ROLLER

RIDER o usuari que llisca sobre patins en línia. (En anglès patí).

SKATEBOARDING

Usat correntment “SKATE”, modalitat esportiva que es practica amb monopatí.

Principals formes de practicar-lo:

  • Rampers: Usuaris als quals els agraden les MINIRAMPES, HALFPIPE, BOWLS i POOLS. Aquí es barregen adults i joves però l’experiència és un grau. Exceptuant les caigudes, els impactes són més suaus.
  • Carrer o STREET: Es practica amb elements que es troben a l’entorn urbà, com vorades, escales, bancs, baranes, etc. La gran majoria són nois joves, tot i que cada vegada ho practiquen més adults. Els salts, caigudes i impactes exigeixen una bona forma física.
Skatelite Pro®

Ràpida i súper resistent, Skatelite Pro® és la millor superfície de lliscament per skateparks. Skatelite Pro® és un material sòlid i impermeable, resistent a la intempèrie i que suporta el càstig infligit pels RIDERS. Fem servir planxes de Skatelite Pro® a mida, per reduir les juntes, proporcionant una superfície ultra suau.

  • MENYS FRICCIÓ: Skatelite Pro® és la superfície més suau per lliscar. El resultat de reduir la fricció es nota en menors abrasions de la pell, cosa habitual amb altres superfícies, en cas de caiguda.
  • TEMPERATURA SEGURA: Les rampes de metall es sobreescalfen amb la llum solar directa i poden causar cremades. Skatelite Pro® manté una temperatura agradable en qualsevol condició.
  • RESISTENT AL FOC: Skatelite Pro® és resistent al foc i s’auto s’apaga fins i tot amb flames intenses.
  • NETEJA: Skatelite Pro® no es veu afectat per dissolvents ni productes químics. Manté el seu acabat llis, fins i tot després que els equips de neteja eliminin el graffiti.
  • MANTENIMENT: Skatelite Pro® és durador malgrat l’ús excessiu i de les condicions meteorològiques adverses. I en cas de patir danys, el material pot ser fàcilment reemplaçat.
SKATEPARK

Instal·lacions per a la pràctica d’esports de lliscament (SKATE, ROLLER, BMX) que poden estar configurats amb rampes i mòduls de tot tipus, segons el tipus de RIDERS o usuaris.

Distingim diversos estils en la seva construcció:

Street: Skateparks que imiten elements urbans com plataformes, bancs, baranes, escales, etc
Rampero: Tipus de skatepark en què s’utilitzen QUARTERS, MINI RAMPES i HALFPIPES, BOWL.
Skateplaces: Són skateparks amb poques o cap rampa inspirats en autèntiques places urbanes.

SKATER

RIDER o usuari que llisca sobre un monopatí.

SPINE

Rampa formada per dos Quarters contraposats, sense plataforma, que estan units pel coping.

STREET

Modalitat en la qual els RIDERS solen fer ús al carrer, dels bancs, vorades, escales, plataformes o qualsevol element urbà.
A SpokoRamps incorporem al nostre catàleg mòduls que simulen elements urbans.

TRANSICIÓ

Secció corba d’una rampa que comença horitzontalment. La grandària de la transició es defineix pel radi de la corba. Les transicions de radi petit creen rampes ràpides i amb nervi, mentre que les transicions de radi mes gran generen rampes suaus i fàcils de rodar.

TRUC

Maniobra o exercici acrobàtic que es realitza amb un monopatí, una bicicleta, patins, etc.

WALLRIDE

– Rampa amb una transició curta que acaba en una paret vertical.
– Maniobra o TRUC consistent a lliscar-se per un element vertical.

Formulari de contacte

captcha

*Ha d'acceptar les condicions de la Política de privacitat