SKATEPARKS DE FORMIGÓ
DISSENYADORS I CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS
SKATEPARKS DE FORMIGÓ
DISSENYADORS I CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS
SKATEPARKS DE FORMIGÓ
DISSENYADORS I CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS
SKATEPARKS DE FORMIGÓ
DISSENYADORS I CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS

SPOKORAMPS

CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS

Disposem d’un equip propi que es fa càrrec tant del disseny com de l’execució de les obres de construcció dels skateparks de formigó.

SKATEPLACES, UN TROS DE CIUTAT PER PATINAR

Escales, baranes, voreres, murs, cada dia hi ha més patinadors que gaudeixen en el medi urbà

TAMBÉ TREBALLEM EN COL·LABORACIÓ

En un skatepark de formigó podem fer-nos càrrec de tot, des del disseny fins a la construcció, però també podem executar projectes de tercers i també podem executar-los en col·laboració amb ajuntaments o empreses.

CONSTRUINT SKATEPARKS DES DE L’ANY 2005

L’any 2005 vam construir i instal·lar el primer skatepark, i ja hem passat del centenar de parcs executats.

SKATEPARKS DE FORMIGÓ

SISTEMA CONSTRUCTIU

Els skateparks d’obra es conceben i es desenvolupen com a projectes integrals i personalitzats adaptats tant a les característiques urbanístiques i paisatgístiques de l’entorn com a les preferències dels patinadors de la població, amb els qui ens agrada treballar en estreta col·laboració.

Tanca de seguretat
Coping
Armat
Formigó
Mallat
Ràdio
Superfície
Solera
Bloc
Terreny natural
Base de tot-u

PROPOSTES DE FORMIGÓ

SKATEPARKS REALITZATS

FAQ’S / GLOSSARI

Preguntes freqüents
En un parc de formigó, ¿feu el disseny? ¿I l’execució?

Som una empresa que treballa amb molta flexibilitat i podem treballar de diferents formes; podem encarregar-nos de tot, des del disseny del skatepark, la realització del projecte fins a l’execució de l’obra.
També podem executar el projecte realitzat per un arquitecte. I també podem realitzar el projecte i l’execució d’un skatepark sorgit a partir de la idea o d’un esbós realitzat per usuaris locals.

I pel que fa a l’execució, podem assumir-la completament amb personal propi o bé col·laborar amb indústries locals, o amb personal aportat per un ajuntament, etc …

Les possibilitats són moltes i variades i la nostra capacitat d’adaptació també ho és

Què és el gunitat de formigó?

La tècnica del gunitat és un sistema constructiu consistent a projectar amb un “canó”, o mànega a alta pressió, formigó, fent possible la construcció sobre qualsevol tipus de superfície, inclusivament la terra, amb l’objectiu d’aconseguir un mur continu, amb major resistència i menor espessor, per a suportar i contenir la pressió exercida pel terreny, amb qualsevol tipus de pendent, oferint una impermeabilització òptima gràcies a la baixa porositat (cita de Wikipedia).

A Spoko Ramps fem servir aquesta tècnica per construir les parts corbes i les rampes als parcs de formigó.

Feu servir coping de piscina?

Sí, tant en bowls com en altres transicions corbes podem instal·lar tant el coping de tub d’acer com el coping de pedra artificial, el que recorda a les vores de les piscines. O una combinació de tots dos, que és l’opció que més ens agrada.

Quant costa un parc de formigó?

Un parc de formigó té un cost molt variable que anirà en funció del condicionament del terreny on cal construir-lo, de la seva configuració i, sobretot, de la seva dimensió.

Un parc senzill en un terreny pla i buidat pot costar a partir d’uns 30.000 euros. Els parcs grans, de més de 1.000 o 2.000 metres quadrats poden costar diversos centenars de milers d’euros.

Per tenir una idea aproximada del cost cal multiplicar per 100 -en el casos de parcs amb poca complicació- fins a 250 euros per metre quadrat

¿Cal fer manteniment als parcs de formigó?

Construïm els parcs de ciment amb un formigó d’alta qualitat que ofereix molta resistència als impactes que són propis de la pràctica esportiva. A més, instal·lem perfils d’acer galvanitzat en vèrtexs i canvis de plànol. Un *skatepark construït amb materials de qualitat i executat de forma professional té molt poc manteniment

Aquest podem assumir-ho ja sigui de forma puntual o amb un contracte de manteniment o bé podem assessorar al propietari del parc perquè ho assumeixi o ho encarregui a un tercer

Glossari
BANK

És una RAMPA amb un plànol inclinat que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar trucs sobre ella.

BIKER

RIDER o usuari que utilitza una bicicleta BMX per realitzar TRUCS.

BMX

Modalitat esportiva que es practica amb bicicletes de disseny especial que els permet córrer en pista de terra o bé realitzar trucs o acrobàcies amb elles en funció de la categoria. Hi ha dues categories de BMX: race (carrera), i freestyle (estil lliure); dins del freestyle podem trobar:

Park Riding: Consisteix a realitzar TRUCS utilitzant un conjunt de rampes i altres obstacles.
Vertical (o Vert): És necessari comptar amb un HALFPIPE ( rampa en forma d’O o mig tub amb una secció completament vertical en la TRANSICIÓ). Permet al RIDER saltar verticalment en realitzar els seus trucs i tornar a caure en la mateixa rampa.
Street Riding: es busquen obstacles “naturals” al carrer (street), és a dir, part del terreny urbà.
Flatland: El flatland (traduït ve a ser “terreny pla” o “plànol”) és la modalitat en la qual els TRUCS són executats en un paviment.

BOWL

Rampa que té forma de piscina arrodonida amb una TRANSICIÓ més radical. Pot construir-se en formigó, skatelite PRO® o fusta, depenent de si és exterior o interior, del pressupost o de les preferències dels usuaris.

BOX

Abreviatura de GRINDBOX, és un calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en SKATEPARK com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

XAPA DE TRANSICIÓ

Element metàl·lic que permet suavitzar l’entrada d’una rampa alhora que la protegeix del desgast per l’ús.

COPING

Tub d’acer que es col·loca al llarg de la vora superior d’una rampa. A més de protegir la vora de la rampa, permet grindar i realitzar TRUCS als RIDERS.

CURVING

Part corba situada a un costat de la MINI RAMPA, com a extensió del coping, que s’afegeix per al tancament de la mateixa, proporcionant noves línies d’ús.

EUROGAP

Mòdul per a skateparks composat d’un pla inclinat i una plataforma, separats per un espai o buit d’amplada variable. També anomenat London gap.

FLOW

Fluïdesa, s’aplica a l’estil dels RIDERS mentre realitzen TRUCS .

FUNBOX

Element compost d’una plataforma amb dos plans inclinats, o rampes corbes que serveixen com rampes de pujada i baixada a la plataforma. En aquesta peça se sol afegir un o més boxs, baranes, EUROGAP, etc. per donar-li major joc.

GRINDAR

Lliscar sobre una superfície recolzant-se en els eixos del monopatí.

GRINDBOX

Calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en skateparks com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

HALFPIPE

Rampa amb forma d ‘ “U”, és la més desafiant de totes les rampes. Compta amb una part vertical i està dissenyada amb una TRANSICIÓ amplia que permet dur a terme TRUCS d’alt nivell.

HIP

Part d’una rampa formada per dos QUARTERS o dos RAMPES que s’uneixen lateralment en angle variable, generalment entre 30º i 90º.

HUBBA

BOX o calaix inclinat que sol usar-se combinat amb altres RAMPES.

MANUAL

TRUC de SKATEBOARDING consistent en rodar utilitzant únicament les rodes del darrere del monopatí.

MINI RAMPA

Rampa amb forma d’ “U”.
Amb “Mini” s’indica que és de menor mida que un MIGTUB i que la TRANSICIÓ no arriba a ser vertical.

OLLIE

TRUC bàsic en skateboarding amb l’objectiu de saltar per superar obstacles amb la taula enganxada als peus. La seva tècnica consisteix a empènyer la part posterior (tail) del monopatí cap avall amb el peu del darrere mentre llisca el peu davanter al llarg del monopatí i després saltar. Aquest truc requereix molta pràctica per a adquirir la tècnica, però un cop après, obre la porta per a la major part de trucs de skate.

PIRÀMIDE

RAMPA formada per una plataforma quadrada o rectangular amb plans inclinats situats en els costats que s’ajunten lateralment.

PLANTER

Plataforma plana de poca alçada per realitzar TRUCS.

QUARTER

Rampa corba en forma de quart de circumferència amb una TRANSICIÓ suau, quarter pipe en anglès.

RAMPA

– Forma genèrica amb la qual es denomina qualsevol element que conforma un parc.
– Element en forma de “U”.
– Pla inclinat o BANK que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per a rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar un TRUC.

RIDER

SKATER, ROLLER i / o BIKER que realitzen TRUCS en SKATERPARKS o al carrer.

ROLLER

RIDER o usuari que llisca sobre patins en línia. (En anglès patí).

SKATEBOARDING

Usat correntment “SKATE”, modalitat esportiva que es practica amb monopatí.

Principals formes de practicar-lo:

  • Rampers: Usuaris als quals els agraden les MINIRAMPES, HALFPIPE, BOWLS i POOLS. Aquí es barregen adults i joves però l’experiència és un grau. Exceptuant les caigudes, els impactes són més suaus.
  • Carrer o STREET: Es practica amb elements que es troben a l’entorn urbà, com vorades, escales, bancs, baranes, etc. La gran majoria són nois joves, tot i que cada vegada ho practiquen més adults. Els salts, caigudes i impactes exigeixen una bona forma física.
Skatelite Pro®

Ràpida i súper resistent, Skatelite Pro® és la millor superfície de lliscament per skateparks. Skatelite Pro® és un material sòlid i impermeable, resistent a la intempèrie i que suporta el càstig infligit pels RIDERS. Fem servir planxes de Skatelite Pro® a mida, per reduir les juntes, proporcionant una superfície ultra suau.

  • MENYS FRICCIÓ: Skatelite Pro® és la superfície més suau per lliscar. El resultat de reduir la fricció es nota en menors abrasions de la pell, cosa habitual amb altres superfícies, en cas de caiguda.
  • TEMPERATURA SEGURA: Les rampes de metall es sobreescalfen amb la llum solar directa i poden causar cremades. Skatelite Pro® manté una temperatura agradable en qualsevol condició.
  • RESISTENT AL FOC: Skatelite Pro® és resistent al foc i s’auto s’apaga fins i tot amb flames intenses.
  • NETEJA: Skatelite Pro® no es veu afectat per dissolvents ni productes químics. Manté el seu acabat llis, fins i tot després que els equips de neteja eliminin el graffiti.
  • MANTENIMENT: Skatelite Pro® és durador malgrat l’ús excessiu i de les condicions meteorològiques adverses. I en cas de patir danys, el material pot ser fàcilment reemplaçat.
SKATEPARK

Instal·lacions per a la pràctica d’esports de lliscament (SKATE, ROLLER, BMX) que poden estar configurats amb rampes i mòduls de tot tipus, segons el tipus de RIDERS o usuaris.

Distingim diversos estils en la seva construcció:

Street: Skateparks que imiten elements urbans com plataformes, bancs, baranes, escales, etc
Rampero: Tipus de skatepark en què s’utilitzen QUARTERS, MINI RAMPES i HALFPIPES, BOWL.
Skateplaces: Són skateparks amb poques o cap rampa inspirats en autèntiques places urbanes.

SKATER

RIDER o usuari que llisca sobre un monopatí.

SPINE

Rampa formada per dos Quarters contraposats, sense plataforma, que estan units pel coping.

STREET

Modalitat en la qual els RIDERS solen fer ús al carrer, dels bancs, vorades, escales, plataformes o qualsevol element urbà.
A SpokoRamps incorporem al nostre catàleg mòduls que simulen elements urbans.

TRANSICIÓ

Secció corba d’una rampa que comença horitzontalment. La grandària de la transició es defineix pel radi de la corba. Les transicions de radi petit creen rampes ràpides i amb nervi, mentre que les transicions de radi mes gran generen rampes suaus i fàcils de rodar.

TRUC

Maniobra o exercici acrobàtic que es realitza amb un monopatí, una bicicleta, patins, etc.

WALLRIDE

– Rampa amb una transició curta que acaba en una paret vertical.
– Maniobra o TRUC consistent a lliscar-se per un element vertical.

DESCÀRREGUES

Formulari de contacte

captcha

*Ha d'acceptar les condicions de la Política de privacitat