SKATEPARKS MODULARS
DISSENYADORS I CONSTRUCTORS DE SKATEPARKS

SPOKORAMPS

SOM FABRICANTS

Altres empreses importen mòduls, nosaltres els fabriquem. I si cal, completament a mida, podem construir els mòduls que us agradin més.

PENSANT EN L’USUARI

Els nostres mòduls estan dissenyats per practicants d’aquests esports. Apliquem del punt de vista de l’usuari no només pel que fa a la construcció, també a la combinació de mòduls, a la seva disposició, a les distàncies entre uns i altres, etc.

EXCEL·LENT RESISTÈNCIA A L’EXTERIOR

Fem servir materials de gran qualitat, perquè els mòduls resisteixin el desgast produït per l’ús esportiu i les condicions climatològiques.

SKATELITE PRO ©

Fem servir skatelite pro com superfície de rodament. És un material dissenyat i construït als EUA especialment per a aquest tipus d’equipaments. S’usa en skateparks de tot el món i en competicions de nivell internacional com els X-Games.

SKATEPARKS MODULARS

SISTEMA CONSTRUCTIU

El nostre equip aplica la seva experiència en l’àmbit esportiu i de la construcció industrial per crear un sistema constructiu que permeti obtenir mòduls resistents i de qualitat ajustats a les necessitats dels usuaris.

(1) ESTRUCTURA

Construïda amb perfils estructurals tubulars d’acer galvanitzat en calent. Totes les soldadures estan protegides amb tractament galvànic.

(2) COBERTES

Realitzades amb taulers de contraxapat WISA Càrrec de Schauman, conformats per capes de fusta de bedoll, tractament fenòlic i revestiment de resines. Aquest tipus de fusta es caracteritza per una gran solidesa i una excel·lent resistència a l’exterior. Opcionalment també poden usar-se panells de plàstic reciclat en substitució als panells de fusta.

Realizadas con tableros de contrachapado WISA Cargo de Schauman, conformados por capas de madera de abedul, tratamiento fenólico y revestimiento de resinas. Este tipo de madera se caracteriza por una gran solidez y una excelente resistencia al exterior. Opcionalmente también pueden usarse paneles de plástico reciclado en substitución a los paneles de madera.

(3) SUPERFÍCIE DE RODAMENTS

Sobre els taulers de coberta es fixen les taules de Skatelite de 6 mm de gruix. Es tracta d’un material de fabricació americana dissenyat especialment per incorporar a aquest tipus d’equipament. Aquest material afavoreix el lliscament, té molt poc desgast i suporta de forma excel·lent tant el tracte al qual el sotmeten els skateboards, patins, bicicletes, etc, com les condicions climàtiques que són pròpies d’una instal·lació a la intempèrie. Aquesta combinació de superfícies presenta múltiples avantatges en relació a altres tipus de combinacions entre les quals cal destacar la seguretat dels patinadors, la rigidesa, la capacitat d’absorció d’impactes, l’adherència a les rodes dels patinadors, la capacitat de lliscament, la inalterabilitat del material, etc.

(4) COPINGS

Entre les parts planes i inclinades, corbades de les rampes, s’incorporen uns tubs d’acer galvanitzat rodons de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.

(5) TRANSICIONS

Per aconseguir una transició sense discontinuïtat en l’àrea en la qual la rampes entren en contacte amb la superfície del sòl, s’incorporen dues xapes superposades d’acer galvanitzat de 3 mm. de gruix cadascuna que es fixen a terra

(6) TANCAMENTS LATERALS

Els tancaments laterals, que són zones que no han de suportar el pes i la pressió dels patinadors, es realitzen amb xapa d’acer galvanitzat d’1,5 mm de grossor. A cada parc s’incorpora una porta en un dels laterals d’un dels mòduls per accedir al seu interior. Aquest espai s’utilitza com a magatzem per a material de manteniment, material esportiu, etc.

(7) BARANES

Les baranes de protecció estan construïdes amb tubs d’acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre i 30 mm de diàmetre en les proteccions mitjanes; aquests tubs presenten finals arrodonits.

(8) FIXACIONS

Totes les fixacions mecàniques es realitzen amb cargols d’acer inoxidable del tipus A2 i queden amagades per propiciar que la superfície de lliscament sigui completament llisa i alhora evitar possibles actes vandàlics.

Totes les fixacions mecàniques es realitzen amb cargols d’acer inoxidable del tipus A2 i queden amagades per propiciar que la superfície de lliscament sigui completament llisa i alhora evitar possibles actes vandàlics.

CONFIGURACIONS MODULARS.

SKATEPARKS REALITZATS

FAQ’S

Preguntes freqüents
Què és el Skatelite Pro ©?

El Skatelite Pro © són taulers de fibra natural barrejada amb resines sintètiques dissenyats i fabricats especialment per utilitzar-se en mòduls per skatepark. És un material de fabricació americana que s’exporta a tot el món per a la fabricació de skateparks.

Només fabriqueu les rampes del vostre catàleg?

Doncs clar que no 🙂

Spoko Ramps disposa d’un ampli catàleg de rampes i obstacles, en diverses mides, que ampliem cada temporada. Si no trobes el que t’agrada, com a fabricants podem construir qualsevol tipus de rampa o element segons els dissenys que ens facilitis, tenint en compte la normativa europea.

Quant duren les rampes?

Fabriquem les nostres rampes amb els millors materials i dissenys que no trobaràs en productes semblants d’empreses distribuïdores de parcs infantils o similars.

El que pot semblar innecessari, per a nosaltres és obligatori i en general aquests detalls fan que les nostres rampes siguin més segures i durin més.

Com a fabricants, garantim la qualitat dels nostres productes i prestem atenció al detall i a la seguretat dels usuaris. Amb un mínim manteniment, els nostres skateparks duren més de 10 anys en perfectes condicions..

Manteniment de les instal·lacions Spoko Ramps

Spoko Ramps dissenya i fabrica només amb materials de primera qualitat. No obstant això, com qualsevol instal·lació, s’ha d’establir i seguir una rutina d’inspecció i manteniment per garantir la seguretat i minimitzar els riscos de lesió.

Això pot fer-se involucrant als usuaris en la cura de la instal·lació mitjançant la creació d’una associació o club esportiu que serveixi de pont entre la comunitat d’usuaris i l’administració. A través d’inspeccions periòdiques, a més de mantenir el skatepark net i lliure d’obstacles es crea un ambient de responsabilitat en el manteniment, detectant possibles deterioraments que es solucionen gairebé sense despeses.

També us feu càrrec del transport i la instal·lació?

Sí, per descomptat. Ens ocupem del transport i la instal·lació dels mòduls sobre una superfície pavimentada existent. Els mòduls es transporten desmuntats i s’acoblen i es fixen a terra en destinació.

El muntatge va a càrrec de professionals que també han intervingut en la seva fabricació, de manera que coneixen el material perfectament. Això garanteix una instal·lació de confiança.
En el cas de parcs petits també podem fer arribar els mòduls amb instruccions precises perquè ho munti un tercer, per exemple la brigada municipal. Aquest procediment s’utilitza per reduir costos i poder oferir un preu més competitiu. En cas de muntatges més complexos, podem manar a un operari experimentat pera supervisar la instal·lació.

Glossari
BANK

És una RAMPA amb un plànol inclinat que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar trucs sobre ella.

BIKER

RIDER o usuari que utilitza una bicicleta BMX per realitzar TRUCS.

BMX

Modalitat esportiva que es practica amb bicicletes de disseny especial que els permet córrer en pista de terra o bé realitzar trucs o acrobàcies amb elles en funció de la categoria. Hi ha dues categories de BMX: race (carrera), i freestyle (estil lliure); dins del freestyle podem trobar:

Park Riding: Consisteix a realitzar TRUCS utilitzant un conjunt de rampes i altres obstacles.
Vertical (o Vert): És necessari comptar amb un HALFPIPE ( rampa en forma d’O o mig tub amb una secció completament vertical en la TRANSICIÓ). Permet al RIDER saltar verticalment en realitzar els seus trucs i tornar a caure en la mateixa rampa.
Street Riding: es busquen obstacles “naturals” al carrer (street), és a dir, part del terreny urbà.
Flatland: El flatland (traduït ve a ser “terreny pla” o “plànol”) és la modalitat en la qual els TRUCS són executats en un paviment.

BOWL

Rampa que té forma de piscina arrodonida amb una TRANSICIÓ més radical. Pot construir-se en formigó, skatelite PRO® o fusta, depenent de si és exterior o interior, del pressupost o de les preferències dels usuaris.

BOX

Abreviatura de GRINDBOX, és un calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en SKATEPARK com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

XAPA DE TRANSICIÓ

Element metàl·lic que permet suavitzar l’entrada d’una rampa alhora que la protegeix del desgast per l’ús.

COPING

Tub d’acer que es col·loca al llarg de la vora superior d’una rampa. A més de protegir la vora de la rampa, permet grindar i realitzar TRUCS als RIDERS.

CURVING

Part corba situada a un costat de la MINI RAMPA, com a extensió del coping, que s’afegeix per al tancament de la mateixa, proporcionant noves línies d’ús.

EUROGAP

Mòdul per a skateparks composat d’un pla inclinat i una plataforma, separats per un espai o buit d’amplada variable. També anomenat London gap.

FLOW

Fluïdesa, s’aplica a l’estil dels RIDERS mentre realitzen TRUCS .

FUNBOX

Element compost d’una plataforma amb dos plans inclinats, o rampes corbes que serveixen com rampes de pujada i baixada a la plataforma. En aquesta peça se sol afegir un o més boxs, baranes, EUROGAP, etc. per donar-li major joc.

GRINDAR

Lliscar sobre una superfície recolzant-se en els eixos del monopatí.

GRINDBOX

Calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en skateparks com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

HALFPIPE

Rampa amb forma d ‘ “U”, és la més desafiant de totes les rampes. Compta amb una part vertical i està dissenyada amb una TRANSICIÓ amplia que permet dur a terme TRUCS d’alt nivell.

HIP

Part d’una rampa formada per dos QUARTERS o dos RAMPES que s’uneixen lateralment en angle variable, generalment entre 30º i 90º.

HUBBA

BOX o calaix inclinat que sol usar-se combinat amb altres RAMPES.

MANUAL

TRUC de SKATEBOARDING consistent en rodar utilitzant únicament les rodes del darrere del monopatí.

MINI RAMPA

Rampa amb forma d’ “U”.
Amb “Mini” s’indica que és de menor mida que un MIGTUB i que la TRANSICIÓ no arriba a ser vertical.

OLLIE

TRUC bàsic en skateboarding amb l’objectiu de saltar per superar obstacles amb la taula enganxada als peus. La seva tècnica consisteix a empènyer la part posterior (tail) del monopatí cap avall amb el peu del darrere mentre llisca el peu davanter al llarg del monopatí i després saltar. Aquest truc requereix molta pràctica per a adquirir la tècnica, però un cop après, obre la porta per a la major part de trucs de skate.

PIRÀMIDE

RAMPA formada per una plataforma quadrada o rectangular amb plans inclinats situats en els costats que s’ajunten lateralment.

PLANTER

Plataforma plana de poca alçada per realitzar TRUCS.

QUARTER

Rampa corba en forma de quart de circumferència amb una TRANSICIÓ suau, quarter pipe en anglès.

RAMPA

– Forma genèrica amb la qual es denomina qualsevol element que conforma un parc.
– Element en forma de “U”.
– Pla inclinat o BANK que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per a rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar un TRUC.

RIDER

SKATER, ROLLER i / o BIKER que realitzen TRUCS en SKATERPARKS o al carrer.

ROLLER

RIDER o usuari que llisca sobre patins en línia. (En anglès patí).

SKATEBOARDING

Usat correntment “SKATE”, modalitat esportiva que es practica amb monopatí.

Principals formes de practicar-lo:

  • Rampers: Usuaris als quals els agraden les MINIRAMPES, HALFPIPE, BOWLS i POOLS. Aquí es barregen adults i joves però l’experiència és un grau. Exceptuant les caigudes, els impactes són més suaus.
  • Carrer o STREET: Es practica amb elements que es troben a l’entorn urbà, com vorades, escales, bancs, baranes, etc. La gran majoria són nois joves, tot i que cada vegada ho practiquen més adults. Els salts, caigudes i impactes exigeixen una bona forma física.
Skatelite Pro®

Ràpida i súper resistent, Skatelite Pro® és la millor superfície de lliscament per skateparks. Skatelite Pro® és un material sòlid i impermeable, resistent a la intempèrie i que suporta el càstig infligit pels RIDERS. Fem servir planxes de Skatelite Pro® a mida, per reduir les juntes, proporcionant una superfície ultra suau.

  • MENYS FRICCIÓ: Skatelite Pro® és la superfície més suau per lliscar. El resultat de reduir la fricció es nota en menors abrasions de la pell, cosa habitual amb altres superfícies, en cas de caiguda.
  • TEMPERATURA SEGURA: Les rampes de metall es sobreescalfen amb la llum solar directa i poden causar cremades. Skatelite Pro® manté una temperatura agradable en qualsevol condició.
  • RESISTENT AL FOC: Skatelite Pro® és resistent al foc i s’auto s’apaga fins i tot amb flames intenses.
  • NETEJA: Skatelite Pro® no es veu afectat per dissolvents ni productes químics. Manté el seu acabat llis, fins i tot després que els equips de neteja eliminin el graffiti.
  • MANTENIMENT: Skatelite Pro® és durador malgrat l’ús excessiu i de les condicions meteorològiques adverses. I en cas de patir danys, el material pot ser fàcilment reemplaçat.
SKATEPARK

Instal·lacions per a la pràctica d’esports de lliscament (SKATE, ROLLER, BMX) que poden estar configurats amb rampes i mòduls de tot tipus, segons el tipus de RIDERS o usuaris.

Distingim diversos estils en la seva construcció:

Street: Skateparks que imiten elements urbans com plataformes, bancs, baranes, escales, etc
Rampero: Tipus de skatepark en què s’utilitzen QUARTERS, MINI RAMPES i HALFPIPES, BOWL.
Skateplaces: Són skateparks amb poques o cap rampa inspirats en autèntiques places urbanes.

SKATER

RIDER o usuari que llisca sobre un monopatí.

SPINE

Rampa formada per dos Quarters contraposats, sense plataforma, que estan units pel coping.

STREET

Modalitat en la qual els RIDERS solen fer ús al carrer, dels bancs, vorades, escales, plataformes o qualsevol element urbà.
A SpokoRamps incorporem al nostre catàleg mòduls que simulen elements urbans.

TRANSICIÓ

Secció corba d’una rampa que comença horitzontalment. La grandària de la transició es defineix pel radi de la corba. Les transicions de radi petit creen rampes ràpides i amb nervi, mentre que les transicions de radi mes gran generen rampes suaus i fàcils de rodar.

TRUC

Maniobra o exercici acrobàtic que es realitza amb un monopatí, una bicicleta, patins, etc.

WALLRIDE

– Rampa amb una transició curta que acaba en una paret vertical.
– Maniobra o TRUC consistent a lliscar-se per un element vertical.

DESCÀRREGUES

Formulari de contacte

captcha

*Ha d'acceptar les condicions de la Política de privacitat