SPOKORAMPS

FABRICANTS D’SKATEPARKS

 

Som fabricants, construïm els skateparks tant els de formigó com els modulars i els indoors completament a mida i amb recursos humans propis. Altres empreses es dediquen a importar mòduls.

L’AJUDEM A EXECUTAR EL SEU PROJECTE

 

Si necessiten incloure un Skatepark en un projecte d’urbanització o de remodelació urbanística els podem ajudar a triar el disseny més adequat.

DISSENYEM L’SKATEPARK DEL SEU MUNICIPI
Sigui en formigó, en sistema modular, de dimensions petites o grans, per a diferents pressupostos, consulti’ns i segur que podrem adaptar-nos a les seves necessitats.

APOSTA PER LA QUALITAT

A Spoko Ramps apostem per la qualitat dels materials. Per aquest motiu vam optar per incorporar els taulers d’skatelite pro, material que importem dels EUA, que està dissenyat per incorporar a aquest tipus d’equipaments i és la superfície preferida pels riders.

EVOLUCIÓ CONSTANT

 

Vam començar a construir skateparks modulars i aviat ens vam anar adaptant al mercat i vam anar ampliant el nostre ventall de producció cap als parcs de formigó i als indoors incorporant i formant equips per a aquestes línies de producció.

FAQ’S / GLOSSARI

Preguntes freqüents
Té molt manteniment un skatepark indoor?

L’activitat esportiva practicada en un skatepark suposa un càstig sever sobre els materials i les instal·lacions.

Els trucs, salts i caigudes sobre els mòduls i el paviment exigeixen materials resistents i una construcció robusta. Per això, és convenient deixar en mans de bons professionals l’execució d’un skatepark indoor.

Una bona construcció i elecció de material minimitza el manteniment posterior.

Com millor construït estigui un skatepark indoor, menor, més fàcil i menys costós serà el manteniment.

¿Cal fer manteniment als parcs de formigó?

Construïm els parcs de ciment amb un formigó d’alta qualitat que ofereix molta resistència als impactes que són propis de la pràctica esportiva. A més, instal·lem perfils d’acer galvanitzat en vèrtexs i canvis de plànol. Un *skatepark construït amb materials de qualitat i executat de forma professional té molt poc manteniment

Aquest podem assumir-ho ja sigui de forma puntual o amb un contracte de manteniment o bé podem assessorar al propietari del parc perquè ho assumeixi o ho encarregui a un tercer

Quant costa un parc de formigó?

Un parc de formigó té un cost molt variable que anirà en funció del condicionament del terreny on cal construir-lo, de la seva configuració i, sobretot, de la seva dimensió.

Un parc senzill en un terreny pla i buidat pot costar a partir d’uns 30.000 euros. Els parcs grans, de més de 1.000 o 2.000 metres quadrats poden costar diversos centenars de milers d’euros.

Per tenir una idea aproximada del cost cal multiplicar per 100 -en el casos de parcs amb poca complicació- fins a 250 euros per metre quadrat

També us feu càrrec del transport i la instal·lació?

Sí, per descomptat. Ens ocupem del transport i la instal·lació dels mòduls sobre una superfície pavimentada existent. Els mòduls es transporten desmuntats i s’acoblen i es fixen a terra en destinació.

El muntatge va a càrrec de professionals que també han intervingut en la seva fabricació, de manera que coneixen el material perfectament. Això garanteix una instal·lació de confiança.
En el cas de parcs petits també podem fer arribar els mòduls amb instruccions precises perquè ho munti un tercer, per exemple la brigada municipal. Aquest procediment s’utilitza per reduir costos i poder oferir un preu més competitiu. En cas de muntatges més complexos, podem manar a un operari experimentat pera supervisar la instal·lació.

Manteniment de les instal·lacions Spoko Ramps

Spoko Ramps dissenya i fabrica només amb materials de primera qualitat. No obstant això, com qualsevol instal·lació, s’ha d’establir i seguir una rutina d’inspecció i manteniment per garantir la seguretat i minimitzar els riscos de lesió.

Això pot fer-se involucrant als usuaris en la cura de la instal·lació mitjançant la creació d’una associació o club esportiu que serveixi de pont entre la comunitat d’usuaris i l’administració. A través d’inspeccions periòdiques, a més de mantenir el skatepark net i lliure d’obstacles es crea un ambient de responsabilitat en el manteniment, detectant possibles deterioraments que es solucionen gairebé sense despeses.

Quant duren les rampes?

Fabriquem les nostres rampes amb els millors materials i dissenys que no trobaràs en productes semblants d’empreses distribuïdores de parcs infantils o similars.

El que pot semblar innecessari, per a nosaltres és obligatori i en general aquests detalls fan que les nostres rampes siguin més segures i durin més.

Com a fabricants, garantim la qualitat dels nostres productes i prestem atenció al detall i a la seguretat dels usuaris. Amb un mínim manteniment, els nostres skateparks duren més de 10 anys en perfectes condicions..

Quant trigueu a construir un parc?

Això depèn de la grandària del parc. Els més petits del sistema modular podem fabricar-los, transportar-los i instal·lar-los en tres setmanes, fins i tot menys. Un projecte de formigó de gran envergadura pot demorar-se un parell o tres de mesos.

Els skateparks només es fan servir per practicar skateboarding?

No. Skatepark és un nom genèric que reben les instal·lacions on poden practicar-se esports de lliscament que fan servir monopatins (skatebarding), patins en línia, scooters i bicicletes BMX

Què és el gunitat de formigó?

La tècnica del gunitat és un sistema constructiu consistent a projectar amb un “canó”, o mànega a alta pressió, formigó, fent possible la construcció sobre qualsevol tipus de superfície, inclusivament la terra, amb l’objectiu d’aconseguir un mur continu, amb major resistència i menor espessor, per a suportar i contenir la pressió exercida pel terreny, amb qualsevol tipus de pendent, oferint una impermeabilització òptima gràcies a la baixa porositat (cita de Wikipedia).

A Spoko Ramps fem servir aquesta tècnica per construir les parts corbes i les rampes als parcs de formigó.

En un parc de formigó, ¿feu el disseny? ¿I l’execució?

Som una empresa que treballa amb molta flexibilitat i podem treballar de diferents formes; podem encarregar-nos de tot, des del disseny del skatepark, la realització del projecte fins a l’execució de l’obra.
També podem executar el projecte realitzat per un arquitecte. I també podem realitzar el projecte i l’execució d’un skatepark sorgit a partir de la idea o d’un esbós realitzat per usuaris locals.

I pel que fa a l’execució, podem assumir-la completament amb personal propi o bé col·laborar amb indústries locals, o amb personal aportat per un ajuntament, etc …

Les possibilitats són moltes i variades i la nostra capacitat d’adaptació també ho és

Què és el Skatelite Pro ©?

El Skatelite Pro © són taulers de fibra natural barrejada amb resines sintètiques dissenyats i fabricats especialment per utilitzar-se en mòduls per skatepark. És un material de fabricació americana que s’exporta a tot el món per a la fabricació de skateparks.

Sóc un patinador i vull que instal·lin un skatepark a la meva població, què he de fer?

Sóc un patinador i vull que instal·lin un skatepark a la meva població, que he de fer?
Descarrega el document quatre passos per aconseguir un skatepark i procurarem ajudar-te.
Descargar en Cuatro Pasos

 

Que és millor, un parc modular o un parc de ciment?

Depèn de diversos factors, entre ells també el gust dels usuaris, però per norma general es pot dir que els parcs modulars són perfectes per a skateparks de dimensió reduïda, parcs d’iniciació en molts casos i també per espais en què estigui previst un trasllat del parc. Per contra, els skatepark de formigó són perfectes per a parcs de major dimensió i per instal·lar en llocs en els que hagin de romandre durant temps.

Quins avantatges tenen els parcs dissenyats per Spoko Ramps?

En Spoko Ramps treballem tenint en compte les necessitats dels usuaris i del client (fluxos de circulació, el pressupost disponible, les limitacions de la zona, etc.) i optimitzem els dissenys per a la màxima ocupació sense comprometre la seguretat.

Encara que preferim involucrar als usuaris locals en el disseny de la instal·lació que després gaudiran, de vegades això no és possible. En aquests cas, Spoko Ramps pot cobrir aquesta part dels projectes.

Quins són els avantatges dels skateparks Spoko Ramps?

Som constructors, no distribuïdors, per la qual cosa podem adaptar els nostres productes a les necessitats dels diferents usuaris, creant instal·lacions a mida.

  • Ens ajustem als pressupostos disponibles, podent dividir els projectes en fases completament utilitzables, per a posteriorment, ampliar les instal·lacions a mesura que es disposi de recursos, o augmenti el nivell i la quantitat d’usuaris.
  • Comptem amb experiència en skateparks, bikeparks i rolleparks i podem establir una comunicació directa amb els possibles usuaris per tenir en compte les necessitats de cada col·lectiu.
  • Si l’ús d’un parc supera les expectatives, es pot ampliar en funció del pressupost disponible.
Glossari
BANK

És una RAMPA amb un plànol inclinat que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar trucs sobre ella.

BIKER

RIDER o usuari que utilitza una bicicleta BMX per realitzar TRUCS.

BMX

Modalitat esportiva que es practica amb bicicletes de disseny especial que els permet córrer en pista de terra o bé realitzar trucs o acrobàcies amb elles en funció de la categoria. Hi ha dues categories de BMX: race (carrera), i freestyle (estil lliure); dins del freestyle podem trobar:

Park Riding: Consisteix a realitzar TRUCS utilitzant un conjunt de rampes i altres obstacles.
Vertical (o Vert): És necessari comptar amb un HALFPIPE ( rampa en forma d’O o mig tub amb una secció completament vertical en la TRANSICIÓ). Permet al RIDER saltar verticalment en realitzar els seus trucs i tornar a caure en la mateixa rampa.
Street Riding: es busquen obstacles “naturals” al carrer (street), és a dir, part del terreny urbà.
Flatland: El flatland (traduït ve a ser “terreny pla” o “plànol”) és la modalitat en la qual els TRUCS són executats en un paviment.

BOWL

Rampa que té forma de piscina arrodonida amb una TRANSICIÓ més radical. Pot construir-se en formigó, skatelite PRO® o fusta, depenent de si és exterior o interior, del pressupost o de les preferències dels usuaris.

BOX

Abreviatura de GRINDBOX, és un calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en SKATEPARK com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

XAPA DE TRANSICIÓ

Element metàl·lic que permet suavitzar l’entrada d’una rampa alhora que la protegeix del desgast per l’ús.

COPING

Tub d’acer que es col·loca al llarg de la vora superior d’una rampa. A més de protegir la vora de la rampa, permet grindar i realitzar TRUCS als RIDERS.

CURVING

Part corba situada a un costat de la MINI RAMPA, com a extensió del coping, que s’afegeix per al tancament de la mateixa, proporcionant noves línies d’ús.

EUROGAP

Mòdul per a skateparks composat d’un pla inclinat i una plataforma, separats per un espai o buit d’amplada variable. També anomenat London gap.

FLOW

Fluïdesa, s’aplica a l’estil dels RIDERS mentre realitzen TRUCS .

FUNBOX

Element compost d’una plataforma amb dos plans inclinats, o rampes corbes que serveixen com rampes de pujada i baixada a la plataforma. En aquesta peça se sol afegir un o més boxs, baranes, EUROGAP, etc. per donar-li major joc.

GRINDAR

Lliscar sobre una superfície recolzant-se en els eixos del monopatí.

GRINDBOX

Calaix amb les vores reforçades dissenyat per grindar, s’usa en skateparks com a element solt o formant part d’una altra RAMPA.

HALFPIPE

Rampa amb forma d ‘ “U”, és la més desafiant de totes les rampes. Compta amb una part vertical i està dissenyada amb una TRANSICIÓ amplia que permet dur a terme TRUCS d’alt nivell.

HIP

Part d’una rampa formada per dos QUARTERS o dos RAMPES que s’uneixen lateralment en angle variable, generalment entre 30º i 90º.

HUBBA

BOX o calaix inclinat que sol usar-se combinat amb altres RAMPES.

MANUAL

TRUC de SKATEBOARDING consistent en rodar utilitzant únicament les rodes del darrere del monopatí.

MINI RAMPA

Rampa amb forma d’ “U”.
Amb “Mini” s’indica que és de menor mida que un MIGTUB i que la TRANSICIÓ no arriba a ser vertical.

OLLIE

TRUC bàsic en skateboarding amb l’objectiu de saltar per superar obstacles amb la taula enganxada als peus. La seva tècnica consisteix a empènyer la part posterior (tail) del monopatí cap avall amb el peu del darrere mentre llisca el peu davanter al llarg del monopatí i després saltar. Aquest truc requereix molta pràctica per a adquirir la tècnica, però un cop après, obre la porta per a la major part de trucs de skate.

PIRÀMIDE

RAMPA formada per una plataforma quadrada o rectangular amb plans inclinats situats en els costats que s’ajunten lateralment.

PLANTER

Plataforma plana de poca alçada per realitzar TRUCS.

QUARTER

Rampa corba en forma de quart de circumferència amb una TRANSICIÓ suau, quarter pipe en anglès.

RAMPA

– Forma genèrica amb la qual es denomina qualsevol element que conforma un parc.
– Element en forma de “U”.
– Pla inclinat o BANK que s’usa per adquirir velocitat amb la qual patinar els altres mòduls d’un parc, per a rebre als riders després d’utilitzar altres elements del skatepark o per realitzar un TRUC.

RIDER

SKATER, ROLLER i / o BIKER que realitzen TRUCS en SKATERPARKS o al carrer.

ROLLER

RIDER o usuari que llisca sobre patins en línia. (En anglès patí).

SKATEBOARDING

Usat correntment “SKATE”, modalitat esportiva que es practica amb monopatí.

Principals formes de practicar-lo:

  • Rampers: Usuaris als quals els agraden les MINIRAMPES, HALFPIPE, BOWLS i POOLS. Aquí es barregen adults i joves però l’experiència és un grau. Exceptuant les caigudes, els impactes són més suaus.
  • Carrer o STREET: Es practica amb elements que es troben a l’entorn urbà, com vorades, escales, bancs, baranes, etc. La gran majoria són nois joves, tot i que cada vegada ho practiquen més adults. Els salts, caigudes i impactes exigeixen una bona forma física.
Skatelite Pro®

Ràpida i súper resistent, Skatelite Pro® és la millor superfície de lliscament per skateparks. Skatelite Pro® és un material sòlid i impermeable, resistent a la intempèrie i que suporta el càstig infligit pels RIDERS. Fem servir planxes de Skatelite Pro® a mida, per reduir les juntes, proporcionant una superfície ultra suau.

  • MENYS FRICCIÓ: Skatelite Pro® és la superfície més suau per lliscar. El resultat de reduir la fricció es nota en menors abrasions de la pell, cosa habitual amb altres superfícies, en cas de caiguda.
  • TEMPERATURA SEGURA: Les rampes de metall es sobreescalfen amb la llum solar directa i poden causar cremades. Skatelite Pro® manté una temperatura agradable en qualsevol condició.
  • RESISTENT AL FOC: Skatelite Pro® és resistent al foc i s’auto s’apaga fins i tot amb flames intenses.
  • NETEJA: Skatelite Pro® no es veu afectat per dissolvents ni productes químics. Manté el seu acabat llis, fins i tot després que els equips de neteja eliminin el graffiti.
  • MANTENIMENT: Skatelite Pro® és durador malgrat l’ús excessiu i de les condicions meteorològiques adverses. I en cas de patir danys, el material pot ser fàcilment reemplaçat.
SKATEPARK

Instal·lacions per a la pràctica d’esports de lliscament (SKATE, ROLLER, BMX) que poden estar configurats amb rampes i mòduls de tot tipus, segons el tipus de RIDERS o usuaris.

Distingim diversos estils en la seva construcció:

Street: Skateparks que imiten elements urbans com plataformes, bancs, baranes, escales, etc
Rampero: Tipus de skatepark en què s’utilitzen QUARTERS, MINI RAMPES i HALFPIPES, BOWL.
Skateplaces: Són skateparks amb poques o cap rampa inspirats en autèntiques places urbanes.

SKATER

RIDER o usuari que llisca sobre un monopatí.

SPINE

Rampa formada per dos Quarters contraposats, sense plataforma, que estan units pel coping.

STREET

Modalitat en la qual els RIDERS solen fer ús al carrer, dels bancs, vorades, escales, plataformes o qualsevol element urbà.
A SpokoRamps incorporem al nostre catàleg mòduls que simulen elements urbans.

TRANSICIÓ

Secció corba d’una rampa que comença horitzontalment. La grandària de la transició es defineix pel radi de la corba. Les transicions de radi petit creen rampes ràpides i amb nervi, mentre que les transicions de radi mes gran generen rampes suaus i fàcils de rodar.

TRUC

Maniobra o exercici acrobàtic que es realitza amb un monopatí, una bicicleta, patins, etc.

WALLRIDE

– Rampa amb una transició curta que acaba en una paret vertical.
– Maniobra o TRUC consistent a lliscar-se per un element vertical.

Formulari de contacte

captcha

*Ha d'acceptar les condicions de la Política de privacitat